Regulament

 1. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL

Asociația “Verde-n Față” 

CIF 47705814,

EVENIMENTUL

Zaiafet pe Lună – 26-28 iulie 2024, ce se desfăşoară în parcul istoric al domeniului Teleki, din Luna de Jos, comuna Dăbâca, judeţul Cluj, România. 

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului “Zaiafet pe Lună” (în continuare Festivalul), organizat de Asociația “Verde-n Față” (intitulat în continuare Organizator).
 3. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.
 4. Regulamentul poate fi găsit pe https://zaiafetpeluna.ro/regulament/.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe https://zaiafetpeluna.ro/regulament/, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.
 6. Prin cumpărarea unui bilet, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

III. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

 1. CATEGORII DE BILETE

1.1 Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul https://extasy.ro/ conform prevederilor găsite la capitolul III.2.

1.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

1.3 Participanții pot opta pentru 2 tipuri de bilete, respectiv:

 1. General Access Pass (abonament pe toată durata festivalului, cu campare și activități incluse în cadrul festivalului) 
 2. Day Ticket (bilet de o zi)

1.4 Day Ticket / Biletul de o zi – Asigură participantului accesul la eveniment pe ziua respectivă începând cu orele 12:00 PM până în ziua următoare la ora 11:59  PM, ora la care încetează valabilitatea biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul festivalului. Dacă participantul refuză să se conformeze, organizatorul, prin intermediul colaboratorilor săi, își rezervă dreptul de a-l însoți în afara perimetrului festivalului. Biletul de o zi nu include acces în zona de camping. Biletele de o zi vor putea fi achiziționate pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în număr limitat.

1.5 General Access Pass – Biletul oferă acces pe perimetrul festivalului și în zona de camping prestabilită. Cu acest tip de bilet, participanţii pot lua parte la eveniment de Vineri, 26 Iulie 2024, începând cu ora 12:00 PM şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului, respectiv până în data de 28 iulie ora 12 PM. Organizatorul pune la dispoziția participanţilor un loc de campare, aceştia având acces şi la zonele sanitare din interiorul campingului (locurile special amenajate cu duşuri și toalete).

1.6 Copiii până în vârsta de 12 ani, au acces gratuit pe toată perioada festivalului, cu condiția să fie însoțiți de un părinte/tutore care dețin un bilet de festival valid.

1.7 Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Asociația “Verde-n Față”  sau partenerul de bilete autorizat de către Asociația “Verde-n Față” ( https://extasy.ro/)

IMPORTANT!

1.8 Este strict interzisă postarea seriilor unice ale biletelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook).

1.9 Este strict interzisă postarea anunțurilor de vânzare/schimb/donare a biletelor pe rețele de socializare, site-uri sau orice alte spații publice.

1.10 În cazul în care vor fi descoperite bilete/invitații/brățări contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

1.11 Biletele achiziționate nu pot fi folosite decât pentru uz personal. Prin excepție, biletele achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi pentru organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor drept premii pentru concursuri etc., doar cu acordul prealabil și în scris al Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat.

 1. CUMPĂRAREA BILETELOR

2.1 Cumpărarea biletelor General Access Pass se poate face online de pe https://extasy.com/party/zaiafet-pe-luna-zero-waste-festival

2.2 Cumpărarea biletelor de zi se poate face la zona special amenajată, la intrarea în festival, singura metodă de plată fiind numerar (cash) în RON.

2.3 Accesul la workshop-urile și atelierele din cadrul festivalului este inclus în prețul biletelor, cu excepția consumabilelor necesare la unele dintre ele. Consumabilele vor fi puse la dispoziție de organizatorii respectivelor workshop-uri /ateliere și se vor achita direct acestora, printr-o donație minimă recomandată.

 1. PARTICIPAREA LA EVENIMENT
 2. ACCESUL ÎN FESTIVAL

1.1. Accesul se face începând cu 26 Iulie 2024 de la ora 12:00 PM  în zona de camping și în zona festivalului.

1.2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului, cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4 În cazul distrugerii sau pierderii brățării, participantul are obligația să meargă la punctul de acces sau la Info Point, iar pe baza buletinului și a brățării deteriorate să primească o brățară nouă.

1.5. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată, dacă este cazul. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.6. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate.

1.7. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/invitației și validării acestuia.

1.8 Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara festivalului (ex: mașină, spațiul de cazare externă etc.). Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.9. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deţinute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului.

1.10. Accesul minorilor sub 12 ani se face gratuit pe baza unui formular de acord prin care părintele își asumă răspunderea pentru minor pe perioada întregului eveniment și a acțiunilor acestuia.

 1. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

2.1. În momentul intrării în festival, participantul ia la cunoștință acest regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

2.2. Participanții nu pot introduce alcool, mâncare sau alte lichide de orice fel în perimetrul festivalul, doar cu următoarele excepții:

– LICHIDE – bidoane reutilizabile cu apă.

– MÂNCARE – mâncare adusă în recipiente reutilizabile.

– Fiecare participant este responsabil de propriile sale ambalaje, având obligația de a nu lăsa deșeuri în incinta festivalului. 

2.3. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

2.4. Pentru zonele de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, hinte, trambuline, tiroliană și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare.

2.5. Accesul minorilor în parcul de aventură pentru copii se face numai sub supravegherea părinților și pe răspunderea acestora, cu precizarea că parcul de aventură are nivel de periculozitate minim, înălțimea instalațiilor suspendate este sub 40 cm și pot fi folosite exclusiv în scop de agrement.

2.6. Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un car-pass eliberat de organizator. Organizatorul recomandă folosirea autobuzelor sau a bicicletelor pentru a ajunge în Luna de Jos.

2.7. Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

2.8. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca accesul în sau din festival să fie aglomerat, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul. De asemenea, în această situaţie, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu de scos. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările sau instrucţiunile organizatorului sau reprezentanţilor aparţinând inspectoratului pentru situaţii de urgentă.

2.9. Accesul cu animale de companie este permis, cu mențiunea ca acestea să fie în lesă și însoțite în permanență de un aparținător, în vederea respectării spațiului fiecărui participant, dar și al animalelor de fermă din zona festivalului.

3.0. Organizatorii nu răspund de eventuale pagube cauzate de starea vremii sau de căderea unor crengi, iar în caz de vreme nefavorabilă care reduce sau anulează in parte sau integral activitățile festivalului, nu se restituie contravaloarea biletelor.

 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

3.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

3.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

3.3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta festivalului, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător şi domeniul, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

3.4. Fumatul în perimetrul zonei de joacă destinat copiilor și în zona destinată târgului este strict interzis!

3.4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe website-uri, diverse canale sau pe social media (ex.: Youtube, Facebook, Instagram etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

3.5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine a celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc).. În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze imediat activitatea nepermisă / să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

! Este strict interzisă ridicare de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente profesionale de filmat, fără aprobarea în scris a Organizatorului.

3.6. Participanții iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

3.7. Minorilor le este interzisă servirea și consumul de băuturi alcoolice.

3.8. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia, inclusiv în zona de camping.

3.9. Înotul în lacul din incinta festivalului este interzis şi extrem de periculos.

 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA DE CAMPING

4.1. Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 26 iulie 2024 ora 12:00 PM până în data de 29 iulie 2024 ora 8:00 AM.

4.2. După data de 28 iulie 2024 ora 12:00 PM organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

4.3. Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces al acestuia cu orice fel de autovehicul.

4.4. Perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort.

4.5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Bar/Info Point-ului din festival.

4.6. Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

4.7. Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormi în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi care aduc atingere modului de organizare al campingului, accesul celorlalți participanți sau sunt neconforme scopului de folosire și/sau locației.

4.8. Toți participanții la camping vor fi supuși unei verificări periodice de perimetru, pentru a se asigura conformarea acestora cu prevederile prezentului regulament.

4.9. Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

4.10. Este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice. Participantul are dreptul să intre cu mâncare și apă conform celor enumerate la pct 2.2 

4.11. Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

4.12. Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara recipientelor personale de colectare a deșeurilor. Organizatorii nu sunt responsabili de deșeurile anorganice create de participanți, neoferind spre vânzare produse care să generează risipă. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată ca atare.

4.13. Organizatorul va pune la dispoziția participanților la camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

4.14. Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

4.15. Este interzis accesul cu dispozitive de sonorizare, boxe, amplificatoare etc.

4.16. Pe teritoriul campingului și în zona de acces al acestuia este interzisă comercializare bunurilor sau distribuirea gratuită a obiectelor cu scop publicitar, fără acordul scris al Organizatorului.

4.17. Participantul își va monta cortul în zona delimitată la fața locului.

4.18. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistemul de iluminat, gardul etc.). Participantul care nu respectă aceasta obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

4.19 Participanții care nu vor campa în zona de camping prestabilită vor fi îndrumați să își mute locul de campare în spațiile agreate. În cazul în care refuză să facă acest lucru vor fi evacuate din festival.

4.21 Persoanele care campează în afara perimetrului festivalului o fac pe propie răspundere asumându-și orice fel de incident sau leziune ce poate avea loc.

 1. OBIECTE PIERDUTE

5.1. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Info Point (care va fi marcată pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

5.2. Organizatorul nu are obligația de a asigura depozitarea bunurilor pentru o perioadă mai lungă de 10 zile de la terminarea evenimentului și nici să asigure livrarea bunurilor către proprietari.

5.3. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

 1. SECURITATE & PRIM AJUTOR

6.1. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

6.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

6.3. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor activa persoane calificate. 

6.4. Ruinele turnului de vânătoare al fostului castel se pot vizita. Acesta este securizat la nivel minim, iar vizitarea se face pe propria răspundere a participantului.

 1. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

7.1. Modalitățile de plată pentru achiziționarea de servicii și produse sunt strict cele puse la dispoziție de către organizatori și partenerii acestora. Ca regulă, plata serviciilor și a produselor în incinta evenimentului se va face exclusiv în numerar (cash) sau POS (Bar și Mâncare). 

 1. SUSTENABILITATE 

1.Deoarece aspectele de sustenabilitate și risipă sunt tratate cu seriozitate în incinta festivalului, pe perioada de desfășurare, toți participanții își asumă:

1.a. Să minimizeze produsele de plastic utilizate. Participanții care aduc în incinta festivalului produse de plastic/ sticlă / metal sau alte materiale similare sunt responsabili pentru păstrarea lor până la părăsirea festivalului și lăsarea lor la punctele de reciclare indicate. În calitate de eveniment zero waste, Festivalul nu va pune la dispoziție pubele de reciclare sau zone de colectare a deșeurilor, excepție fiind zona special amenajată pentru compostarea resturilor vegetale.

1.b. Să curețe orice urme/ produse folosite rămase în urma lor, atât în zona de festival, cât și în cea de camping.

! Fumătorii sunt încurajați să își aducă scrumiere portabile sau recipiente reutilizabile în acest scop.

1.c. Să arunce mucurile de țigări în punctele special amenajate, pentru colectarea lor ulterioară de către personalul festivalului.

1.d. Să își aducă propriile recipiente reutilizabile: veselă, tacâmuri, cană.

1.e. Să folosească produse de cosmetică ecologice, biodegradabile (săpun/detergent/pastă de dinți etc).

1.f. Să folosească resursa de apă limitat, cu grijă față de mediul înconjurător.

 1. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
 2. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.
 3. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.)
 4. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
 6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.
 7. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.
 8. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.
 9. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.
 1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

VII. PROPRIETATE INTELECTUALA

 1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe paginile social ale Festivalului sau alte canale/platforme online în legatură cu evenimentul Zaiafet pe Lună. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.
 2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

DEFINIŢII

Festivalul se desfășoară pe proprietate privată, din localitatea Luna de Jos, județul Cluj, în care este permis accesul participanților care au un bilet valid la evenimentul Zaiafet pe Lună 2024, spațiu delimitat conform semnelor instalate de către organizator, care include și zona de camping.

Zona de camping este zona special amenajată de către organizator în vederea campării participanţilor care au un bliet valid General Access Pass.